Kontaktní údaje

EM TEST ČR spol. s r.o.
Jiráskova 1284
755 01 Vsetín

e-mail: emtest@emtest.cz
telefon: +420 571 477 400

IČO: 62362771
DIČ: CZ62362771

EMTEST, a.s.
Bánovská cesta 7
010 01 Žilina

e-mail: emtest@emtest.biz
telefon: +421 41 700 13 50-2
fax: +421 41 763 57 02

IČO: 36427101
IČ DPH: SK2021951943
DIČ: 2021951943