Projekty financované ESFČR

Naše společnost se zabývá dodávkami a implementací odbavovacího a informačního systému v dopravě. Pro naše zákazníky vytváříme na základě jejich konkrétních požadavků nejmodernější řešení. Naše oblast je velice náročná a musíme sledovat nejnovější trendy a vývoj v této oblasti. S tímto se neoddělitelně pojí potřeba neustálého vzdělávání.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli požádat o finanční podporu na realizaci našeho projektu Implementace odbavovacích a informačních systémů jako specifická oblast vzdělávání v EM TEST ČR spol. s r.o.. Náš projekt byl vybrán jako jeden z úspěšných a podpořených. Projektu bylo přiděleno registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00208.

Tento projekt jsme začali realizovat 1. ledna 2014 a předpokládané ukončení našeho projektu je plánováno na 30. dubna 2015.

Hlavním cílem našeho projektu je podpořit u cílové skupiny profesní rozvoj, adaptabilitu a udržitelnost stávajícího zaměstnání. Dílčími cíli našeho projektu je zvyšování kvalifikace zaměstnanců ve zvolených oblastech, které byly stanoveny dle analýzy vzdělávacích potřeb v naší společnosti. Jedná se například o konkrétní znalosti a dovednosti v následujících oblastech:

  • technologie vozidlového a zastávkového informačního systému
  • technologie odbavovacího systému v městské a příměstské dopravě
  • technologie systému pro řízení nákladní dopravy EMTRUCK
  • znalosti obecného charakteru, tzn. práce v prostředí Microsoft SQL Server

V současné době máme za sebou realizaci více než pěti specifických kurzů, které jsou zaměřeny na znalosti a dovednosti právě z oboru, ve kterém naše společnost působí.

Těchto interních školení se zúčastnilo úspěšně více než 14 zaměstnanců, Ti všichni jsou spokojeni a vítají možnost si v rámci své pracovní doby prohloubit a doplnit své znalosti o nejaktuálnější informace na trhu. Zároveň budou zaměstnanci schopni díky plánované realizaci seminářů obecného charakteru zefektivnit do budoucna své pracovní procesy.

ESFČR logo